MENU

I-Kepoh Aduan Awam

Aplikasi Mobile iKepoh

Aplikasi Mobile iKepoh merupakan satu inovasi baharu yang dibangunkan oleh KPKT untuk memberi kemudahan kepada orang awam bagi membuat sebarang aduan kepada Majlis Daerah Yan melalui mobile.

Objektif Aplikasi Mobile iKepoh

  • Menjalin hubungan akrab PBT dan rakyat melalui penyediaan saluran aduan yang mesra pengguna dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat; dan
  • Pemantauan dan pengurusan aduan lebih berkesan kepada pengurusan atasan PBT dan KPKT melalui satu sumber sistem yang sama dan mudah dicapai.

Fungsi Aplikasi Mobile iKepoh

  • Membenarkan penghantaran aduan bergambar beserta lokasi secaraMobile;
  • Memberi maklumbalas kepada pengadu dengan lebih responsif; dan
  • Memantau statistik aduan oleh PBT atau JKT melalui dashboard yang disediakan dengan lebih efisien.

 

Maklumat Lanjut Sila Layari Website Berikut : KLIK DISINI

SEJARAH RINGKAS DAERAH YAN

Daerah Yan adalah sebuah daerah yang unik dalam negeri Kedah. Alam semulajadi yang mencakupi banjaran Gunung Jerai yang menganjur ke kawasan laut di Tanjung Jaga dan Selat Melaka.

Mengikut sejarah sebutan Yan diambil daripada penghujung perkataan " Sendayan" iaitu sejenis tumbuhan yang banyak terdapat di sini suatu ketika dahulu. Tetapi ada kalangan yang menyanggah pendapat itu mengatakan sebutan Yan adalah singkatan dari perkataan buah " Durian ". Bagaimanapun Daerah Yan mencatat sejarahnya tersendiri.

Beberapa tempat dalam daerah ini terdapat kelompok berketurunan Acheh. Sehingga terdapat sebuah perkampungan yang dikenali " Kampung Acheh " jaraknya 2 kilometer dari Bandar Yan. Perpindahan beramai-ramai rakyat Acheh ke sini boleh diramalkan berdasarkan beberapa fakta sejarah.

Daerah Yan dibuka secara rasmi pada 1904 bersamaan 1324 Hijrah, ketika itu Kawasan Yan ditadbir oleh seorang bangsawan bernama Syed Othman Al-Qadri yang dianugerahkan oleh KBDYMM Tuanku Sultan Kedah. Tugas utamanya ialah memungut cukai dan mentadbir Daerah sehinggalah berlakunya campurtangan Inggeris yang telahpun melantik seorang Pegawai Pentadbir yang baru bernama Tengku Mansur Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid yang berperanan menjadi Hakim, Pemungut Cukai Tanah dan Hasil Perdagangan. Bagaimanapun, Pegawai Daerah Yan pertama mentadbir Daerah secara rasmi ialah Dato' Indera Segara Madi.

LATAR BELAKANG MAJLIS DAERAH YAN

Majlis Daerah Yan secara rasminya ditubuhkan pada 1 Mac 1979 berikutan penyusunan semula Penguatkuasa –penguatkuasa Tempatan selaras dengan kehendak Akta 171,Akta Kerajaan Tempatan 1976.

      Tiga Majlis Tempatan yang disatukan menjadi Majlis Daerah Yan ialah seperti berikut :

      i) Majlis Tempatan Yan
      ii )Majlis Tempatan Guar Cempedak
      iii)Majlis Tempatan Simpang Tiga Sungai Limau

 

PERANAN

Majlis Daerah Yan merupakan salah satu organisasi pentadbiran dan perkhidmatan peringkat daerah yang berperanan melaksanakan program pembangunan di dalam kawasannya.Oleh itu, kemajuan sesuatu kawasan adalah di bawah pengawasan dan kawalan Majlis Daerah adalah bergantung pada keupayaan sendiri. Andainya Majlis berjaya melaksanakan fungsinya dengan berkesan maka kawasan Majlis akan berkembang maju seterusnya ke arah pencapaian yang lebih cemerlang dalam Dasar Pembangunan Nasional.

 

Kemaskini Terakhir: Rabu, 3 March 2021 - 9:49am