MENU

I-Kepoh Aduan Awam

Aplikasi Mobile iKepoh

Aplikasi Mobile iKepoh merupakan satu inovasi baharu yang dibangunkan oleh KPKT untuk memberi kemudahan kepada orang awam bagi membuat sebarang aduan kepada Majlis Daerah Yan melalui mobile.

Objektif Aplikasi Mobile iKepoh

  • Menjalin hubungan akrab PBT dan rakyat melalui penyediaan saluran aduan yang mesra pengguna dalam memberi perkhidmatan terbaik kepada rakyat; dan
  • Pemantauan dan pengurusan aduan lebih berkesan kepada pengurusan atasan PBT dan KPKT melalui satu sumber sistem yang sama dan mudah dicapai.

Fungsi Aplikasi Mobile iKepoh

  • Membenarkan penghantaran aduan bergambar beserta lokasi secaraMobile;
  • Memberi maklumbalas kepada pengadu dengan lebih responsif; dan
  • Memantau statistik aduan oleh PBT atau JKT melalui dashboard yang disediakan dengan lebih efisien.

 

Maklumat Lanjut Sila Layari Website Berikut : KLIK DISINI

Kampung Tradisional Secara Sepintas Lalu

Untuk memastikan bahawa kawasan-kawasan kampung dan luar bandar di Malaysia menerima kemudahan dan peluang yang mencukupi untuk membangun, Jabatan Kerajaan Tempatan (JKT) telah menjalankan satu program penyelidikan yang bertajuk Kajian Pelan Induk Kampung Tradisional dan Petempatan Tersusun di dalam Kawasan PBT (KPIKTPT). KPIKTPT telah ditubuhkan untuk mendapatkan maklumat asas mengenai kawasan kampung berserta profilnya di dalam kawasan pentadbiran PBT di Semenanjung Malaysia. Kajian ini juga mengenal pasti kawasan-kawasan kampung mengikut klasifikasi kesejahteraan yang bertindak sebagai kayu pengukur untuk rujukan pemaju di masa depan. Untuk maklumat lanjut mengenai projek penyelidikan ini, klik di sini untuk melihat laman web rasmi.

Definisi Kampung Tradisional

Kampung tradisional dalam penyelidikan ini merujuk kepada kawasan penempatan yang telah diwarisi oleh orang-orang Melayu untuk bergenerasi lamanya dan mempunyai ciri-ciri Melayu dalam seni bina manakala persekitaran dan alam sekitarnya pula berkonsepkan kampung Melayu. Kampung-kampung tradisional yang terlibat dalam penyelidikan ini adalah mengikut senarai yang telah disediakan oleh Pihak Berkuasa Kerajaan Tempatan.

* http://ejkt.kpkt.gov.my/kgtrad/

Tahukah Anda

Terdapat empat (4) jenis perkampungan tradisional yang berbeza, iaitu kampung tradisi, kampung nelayan, kampung terapung (dibina di atas air) serta kampung Orang Asli.

Berdasarkan maklumat yang diperolehi dari kajian ini, terdapat sejumlah 14,003 buah kampung di dalam kawasan pentadbiran Pihak Berkuasa Tempatan. Daripada jumlah tersebut, kajian perlu diteruskan di 4,248 buah kampung lagi.

Berdasarkan hasil kajian tersebut, cara pengangkutan awam yang utama bagi penduduk kampung adalah bas dan teksi.

Klasifikasi kesejahteraan dijalankan melalui kaedah Penilaian Pelbagai Kriteria (MCE). Dengan adanya sistem klasifikasi ini, Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan (KPKT), serta pihak-pihak lain yang berkaitan berupaya mempertingkatkan kualiti hidup di dalam kawasan kampung. Klasifikasi tersebut terbahagi kepada lima kategori iaitu: Amat Sejahtera, Sejahtera, Sederhana Sejahtera, Kurang Sejahtera dan Tidak Sejahtera.

Selaras dengan Wawasan 2020, usaha-usaha  sedang dijalankan untuk memberikan pendidikan yang sempurna kepada penduduk kampung. Ini termasuklah usaha menyediakan sekolah-sekolah yang dilengkapi kemudahan ICT demi memastikan penduduk kampung sentiasa mengikuti perkembangan teknologi semasa. Inisiatif Jalur Lebar Negara (NBI) sedang dijalankan di kawasan-kawasan luar bandar di bawah Peruntukan Perkhidmatan Universal untuk memudahkan lagi usaha-usaha sedia ada.

Kemaskini Terakhir: Rabu, 3 March 2021 - 9:49am